Góc nhỏ từ phía chân mây đôi khi đem lại cảm xúc mãnh liệt, bình yên bỗng dưng cháy bổng với khung cảnh Mây Tà Xùa

“Nào hoa nào lá nào cây

Tay này nắm lấy có Mây Tà Xùa”

[envira-gallery id=”3429″]