NHA TRANG – ĐIỆP SƠN – ĐẢO KHỈ – LÀNG YẾN

322,000  VND

TẬN HƯỞNG NHA TRANG BIỂN ĐẢO
Thời gian : 03 ngày 02 đêm
Phương tiện : Ô Tô + Can