Tour Ngắm San Hô Vip ở Vịnh Nha Trang

790,000  VND 590,000  VND

Vịnh San Hô với hơn 350 loại sinh vật biển phong phú và đa dạng đã trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Nha Trang – Khánh Hòa

Từ 04-05 khách : 980.000 VND
Từ 06-07 khách : 780.000 VND
Từ 10-14 khách : 650.000 VND
Trên 20 khách : 590.000 VNĐ

Danh mục: